Banh Động Lực UHV 2.05 Số 5 Đá Sân 11

750.000 700.000